Breaking News

Hvad er Time to Market?

Time to Market betegner den tidsperiode, det tager fra en initierende ide til et færdigt produkt. Det gælder både for en marketings kampagne, et egentligt produkt eller andre operationelle processer og ydelser. Kort sagt er det processens kombinerede sum af indsatser fra interessenter i udviklingsprocesserne.  

Hvorfor er Time to Market vigtigt? 

Begrebet bliver i stigende grad omdiskuteret på tværs af industrier. Det kommer sig af, at har du en effektiv og kort Time to Market, så får du en essentiel konkurrencefordel på et hurtigt voksende og omskifteligt marked. Med andre ord har din virksomheds TTM tæt forbindelse til, hvor innovativ og omstillingsparat din virksomhed er. For hvis den er for lang, risikerer du, at dine konkurrenter løber dig indenom og præsenterer kunderne med en lignende løsning eller produkt.  

Din virksomheds evne til at reagere hurtigt og effektivt på markedets muligheder og udfordringer er altafgørende, og kan i forbindelse med en kort tidsperiode fra ide til færdigt produkt være en bærende søjle for din virksomheds succesrate.  

Time to Market kan du lære meget mere om ved at læse med på Encode Denmark. Her bliver du blandt andet præsenteret for fem essentielle råd til at optimere din virksomheds TTM-strategi. 

Reducer din Time to Market 

En reducering af dine ydelser og produkters TTM sparer ikke kun din virksomhed tid og penge. Du opnår også den konkurrencemæssige fordel, det er at være først og forrest på et dynamisk og evigt forandrende marked.  

Det er egentligt såre simpelt; lancering af din kampagne eller produkter før dine konkurrenter giver per definition din virksomhed mere tid på markedet til at genere efterspørgsel og kendskab til netop dine ydelser. 

Hvad med kvaliteten? 

Det er oplagt at sætte spørgsmålstegn ved, om en kort TTM sætter et negativt aftryk på kvaliteten af en ydelse, et design eller et produkt. Dette er til gengæld ofte et spørgsmål om virksomhedens produktudviklingsprocesser. Din virksomheds tilgang bør altså ikke handle om at forjage dyrebare processer, men derimod at effektivisere og minimere unødvendige delprocesser alt efter projektets indhold.  

Mange virksomheder følger en designprocesmodel nærmest slavisk, hvor det at springe et trin over på grund af tidspres i visse tilfælde kan betyde ringere kvalitet og samtidig i sidste ende bare forlænge TTM, hvis delprocesser skal gentages. Jo klarere strategi din virksomhed har i forhold til designprocesser, desto mere effektivt kan du justere denne fra projekt til projekt. 

Forskellige tilgange til Time to Market 

Der er flere forskellige variationer af, hvorfor en virksomhed søger at forkorte deres Time to Market.  
Her nævnes blandt andet virksomhedens fleksibilitet i forhold til at lancere sit produkt på rette tid og sted, hvor ren og skær hast med at bringe et produkt på markedet kan være fordelagtigt i visse markeder, mens det ikke altid er den bedste løsning. Nogle virksomheder målretter tidsplanen for et produkt i forhold til at have det udstillingsparat på messer. Her kan der ofte samtidigt netop drages nytte af muligheden for at kunne justere produktet ud fra kunderespons, inden det endeligt markedsføres.