Breaking News

Handler du eller din virksomhed med Storbritannien?

moms uk

Hvis du ejer eller driver en dansk virksomhed der handler med UK, så kan du forvente at der vil blive lavet nogle ændringer i forbindelse med deres udtræden af EU, herunder vil moms uk være noget du skal have fokus på efter den endelige udtræden af EU. 

Det er sådan i dag, at de konkrete konsekvenser ved Brexit ikke kendes 100% endnu, men en ting er sikkert, og det er at UK er ude af EU pr. 31/12 – 2020, hvor begge sider af aftalen har en klar interesse i at lave nogle fornuftige aftaler, der gør det nemmere for alle, men det er endnu ikke på plads, og hvordan skal du så reagere? 

En anden ting der virker logisk er, at der pludselig kommer en grænse mellem UK og EU, og dermed eksisterer den frie bevægelighed af varer og mennesker ikke mellem de to regioner, og derfor skal der visum til ved indrejse, og der indføres både told og moms i UK ved alt hvad der hedder eksport og import. 

Det betyder, at både varer og folk vil opleve forsinkelser, fordi der skal ansøges og sagsbehandles, når mennesker og ting flytter sig frem og tilbage, derfor risikerer virksomheder flaskehalse forskellige steder, og det giver et behov for at have en partner, der kan løse problemerne for dig. 

Derfor vil det være en rigtig god idé, hvis du planlægger, hvad der skal ske, inden du render ind i problemer, du skal have de rigtige registreringer og godkendelser på plads inden årets udgang. 

Reglerne i dag, og hvordan det formodentlig bliver efter årsskiftet 

Hvis du i dag – før Brexit – har en virksomhed der ligger uden for UK, men som sælger tjenesteydelser eller varer til UK, så skal den momsregistreres, det er i hvert fald det EU’s momsdirektiv siger. 

Det kan være du er usikker på, hvornår du skal lade din virksomhed momsregistrere i UK, der er er række tilfælde, der dækker sådan noget, som hvis du importerer varer til UK fra lande uden for EU, det kan være USA eller Kina. 

Det kan være, du har en virksomhed, der ligger uden for UK, men du køber og sælger varer inden for UK, hvis du sælger varer fra UK, som leveres til kunder uden for UK. 

Hvis du erhverver varer i UK fra andre lande i EU, eller hvis du har et lager i UK som sælges via en portal, som fx kan være Amazon. 

Som det bliver fremadrettet – efter Brexit, så bortfalder bundgrænserne for pålæg af moms på varer til UK, hvilket betyder at alle varer skal igennem tolden, men hvis værdien er under £135, så skal der ikke afregnes moms i UK, og tidspunktet for, hvornår der skal pålægges moms i UK, flyttes fra tidspunktet for import til tidspunktet for salg. 

Så der er ingen tvivl om at der bliver tale om mere administrativt bøvl og bureaukratisk arbejde med at få varer frem og tilbage, og forvirring om hvad værdien er og hvordan den skal beregnes, for selv om satserne er bekendte, så er det trods alt så lang tid siden der skulle beregnes og betales moms af alle varer til UK, så det gælder om at være på forkant!